Seglingen 12-08-22.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0822.Still001