Seglingen 12-05-09.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0509