Seglingen 12-08-15.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0815.Still001