Seglingen 12-08-08.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0808.Still001