Seglingen 12-06-27.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0627.Still001