Seglingen 12-06-20.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0620.Still002