Seglingen 12-06-06.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0606.Still001