Seglingen 12-05-30.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0530.Still001