Seglingen 12-05-02.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0502