Seglingen 12-05-23.
Klicka här för att spela filmen i Vimeo.
Ons0523.Still001